ทำไม OKRs จึงสามารถสร้างแรงจูงใจภายในในการทำงานได้

ก่อนอื่นขอบอกก่อนว่าไม่ได้หมายความว่า OKRs จะทำให้ทุกคนลุกขึ้นมาอยากทำงานกันเต็มที่ได้ 100% นะครับ แต่อยากจะเล่าให้ฟังว่า หากเราใช้ได้อย่างถูกวิธี มันอาจจะทำให้เราอยากมาทำงานมากขึ้นได้ . ขออ้างอิงทฤษฎีสักนิดนะครับ จากทฤษฎีที่ชื่อว่า Self-Determination Theory (SDT) บอกว่าปัจจัยที่สร้างแรงจูงใจภายในมี 3 ปัจจัยได้แก่ 1) ความเป็นอิสระ (Autonomy)

Read more

วิธีวัดมูลค่าของ OKR ที่มีต่อองค์กร

ผมได้เคยลองตั้งคำถามทำนองว่า “ถ้าองค์กรท่านใช้ OKR อยู่ แล้วผมอยากให้ท่านเลิกใช้ ท่านอยากได้เงินเท่าไรเพื่อมาทดแทน” ซึ่งหลายท่านก็กรุณาตอบกลับมา มากบ้าง น้อยบ้าง แต่โดยรวมแล้ว ส่วนใหญ่ตอบว่าอยากได้เงิน xx บาทมาทดแทน . คำถามคือ ผมจะถามคำถามนี้ไปทำไม . คืออย่างนี้ครับ ผมสมมุติว่ามีคนใช้ OKR

Read more

OKRs vs KPIs การรักษาโรคกับการตรวจร่างกาย

คำถามที่มีมาตั้งแต่คนเริ่มรู้จักคำว่า OKRs คือระบบนี้มันต่างอย่างไรกับ KPIs เกริ่นให้ฟังก่อนครับว่า OKRs เป็นตัวย่อที่มาจากคำว่า Objectives and Key Results ส่วน KPIs เป็นตัวย่อที่มาจากคำว่า Key Performance Indicators ระบบที่คนส่วนใหญ่มักจะรู้จักคือ KPIs ที่

Read more

ทฤษฏีการตั้งเป้าหมาย

หลายคนคงทราบว่าการตั้งเป้าหมาย (Goal Setting) เป็นสิ่งที่สำคัญ แต่ก็คงมีอีกหลายคนที่เคยตั้งแล้ว ก็ไม่เห็นจะมีอะไรเปลี่ยนแปลง Professor Edwin Locke และ Professor Gary Latham ได้ตั้งทฤษฎีของการตั้งเป้าหมาย (Goal Setting Theory) ที่บอกไว้ว่า 1) เป้าหมายที่ยากจะทำให้เราประสบความสำเร็จได้มากกว่าเป้าหมายที่ง่าย

Read more

หนังสือเรื่อง Drive กับการใช้ OKRs

ผมได้มีโอกาสอ่านหนังสือเรื่อง Drive ที่เขียนโดย Daniel Pink โดยหนังสือเล่มนี้กล่าวถึงเรื่อง “แรงจูงใจภายใน” ที่มีความสำคัญมากในการพาองค์กรให้ประสบความสำเร็จ พออ่านจบ ผมนึกถึงเรื่องของ OKRs เลยครับ ส่วนตัวผมมีความเชื่อว่า OKRs นี่แหละครับน่าจะเป็นเครื่องมือที่จะช่วยสร้างแรงจูงใจภายในให้เกิดขึ้นกับองค์กรได้ ในหนังสือเรื่อง Drive กล่าวถึง 3 วิธีในการสร้างแรงจูงใจภายใน ได้แก่

Read more

ข้อคิดที่ได้จากการอ่านหนังสือ OKRs 5 เล่ม

ระยะหลัง ผมได้มีโอกาสไล่อ่านหนังสือ OKRs ทุกเล่ม ทั้งที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะที่เป็นภาษาอังกฤษเรียกว่ากวาดมาหมด แต่ต้องบอกว่า หนังสือหลัก ๆ ของ OKRs ที่เป็นภาษาอังกฤษ เช่น Measure what matters หรือ Radical Focus หรือ

Read more

OKRs กับการประเมินผลพนักงาน

ระยะหลังนี้คำถามเกี่ยวกับ OKRs ที่ผมเคยเจอ ไม่ใช่คำถามว่า OKRs คืออะไร เพราะเข้าใจว่าหลายท่านเริ่มรู้จัก OKRs มากขึ้น แต่เป็นคำถามว่า “จะเอา OKRs มาประเมินพนักงานอย่างไร” ตรงนี้แหละครับที่เป็นที่มาของบทความนี้ เพราะถ้าผมเริ่มตอบว่าปกติเราไม่ควรเอา OKRs มาประเมินผลพนักงาน ก็จะมีคำถามต่อมาทันทีว่า แล้วจะเอาอะไรประเมิน หรือ

Read more

ตารางการใช้ OKRs

คำถามที่ผมมักจะได้รับอยู่บ่อย ๆ คือจะเริ่มทำ OKRs จะเริ่มอย่างไรดี คำตอบง่าย ๆ คือนอกจากจะทำความเข้าใจในแนวคิดนี้ให้ดีแล้ว เราควรจะเริ่มตั้งแต่เนิ่น ๆ แล้ว เนิ่น ๆ นี่ เมื่อไรล่ะ เอางี้ก่อนครับ แต่ละองค์กรคำว่า เนิ่น ๆ ก็อาจจะแตกต่างกันออกไป

Read more

7 หลุมพรางของการใช้ OKRs ในองค์กรใหญ่

หลายท่านคงทราบแล้วนะครับว่า OKRs คืออะไร และ มันต่างจาก KPIs อย่างไร แต่ในระยะหลังมานี้ ผมได้มีโอกาสไปร่วมในการบรรยาย และตอบคำถามเกี่ยวกับการใช้ OKRs ในหลากหลายองค์กร โดยเฉพาะองค์กรใหญ่ที่อยากจะนำเอาระบบนี้ไปใช้ ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบใด จากการได้เข้าไปในองค์กรต่าง ๆ เหล่านี้แหละครับ เลยทำให้ผมได้มีโอกาสสังเกตและพูดคุยกับผู้บริหารหลาย ๆ ท่าน เลยทำให้เห็นถึงข้อควรระวังต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กรเหล่านั้น เคยพูดไว้ใน Podcast Nopadol’s Story

Read more

รวมเรื่องราวเกี่ยวกับ OKRs จาก Nopadol’s Story Podcast

ระยะหลังต้องบอกว่า มีคนสนใจเรื่อง OKRs เยอะมาก ๆ ครับ มีคำถามมามากมาย และหลายคนก็เสนอว่าอยากให้จัด Podcast เรื่องนี้ ซึ่งผมก็มักจะบอกว่า จริง ๆ ผมจัดมาตลอดใน Nopadol’s Story Podcast   แต่คาดว่าหลายคนก็เพิ่งเข้ามาฟัง ก็เลยไม่ทราบว่า

Read more